De Regenboog laat elk kind stralen!
Onze school vormt een speel-en leergemeenschap waar ieder kind welkom is en waar ieder kind gezien wordt. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en streven ernaar om kinderen een continu leerproces te bieden. De school wordt bezocht door leerlingen met verschillende levensovertuigingen en culturele achtergronden en vormt hiermee een mooie afspiegeling van onze samenleving. We zijn godsdienstneutraal en geven onderwijs op algemene grondslag. Verschillen zijn voor ons vanzelfsprekend en op De Regenboog is iedereen uniek en gelijkwaardig.
 
Wij staan voor kansen voor kinderen. Dit vraagt van ons een voortdurend proces van ontwikkelen, van bewegen, samen met leerlingen en ouders. 
Kinderen ontwikkelen door ervaren, beleven en leren. Op onze school krijgen kinderen de gelegenheid om dit samen te doen. Ontwikkelen en leren vragen een veilige omgeving voor een kind. Binnen de school hanteren we afspraken om deze veiligheid te bieden. Als team zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie in deze.
Kinderen kansen bieden vraagt afstemming van onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen ons onderwijs werken we binnen de groep met niveaugroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met het leertempo en leervermogen van de kinderen. 
Samen met de ouders dragen we zorg voor de kinderen. Hiervoor onderhouden we goed en regelmatig contact dat bijdraagt aan een goede afstemming van ons onderwijs.


Meer informatie
We hebben u hier kort een beeld geschetst van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn dankunt u altijd ocntact opnemen met de directeur, Ellen van Bindsbergen. Zij zal u met alle plezier rondleiden en nader informeren