De Regenboog laat elk kind stralen!
Kinderen vormen bij ons het stralende middelpunt, van groep 1 tot aan groep 8. Hun welbevinden staat voorop. Onze school kenmerkt zich door een warme, huiselijke sfeer waarin ouders dicht bij hun kinderen en de leerkrachten staan. Leerkrachten en leiding zijn zichtbaar en toegankelijk, zowel voor kinderen als voor ouders. We gaan op informele wijze met elkaar om met wederzijds respect en positieve omgangsvormen. We zijn ons bewust van de wereld om ons heen en stimuleren kinderen om open te staan voor nieuwe ervaringen en andere culturen.

Onze school is een afspiegeling van de Nederlandse samenleving waarin allerlei culturen met elkaar verweven zijn. Elk kind is welkom, ongeacht politieke, religieuze en culturele achtergrond. We zijn godsdienstneutraal en geven onderwijs op algemene grondslag. Verschillen zijn vanzelfsprekend en op De Regenboog is iedereen uniek en gelijkwaardig.

Meer informatie
Onderwijs op de Regenboog is zo breed, dat het onmogelijk is om alles op deze site te vertellen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wilt u uw kind aanmelden voor de school of wilt u meer informatie over ons specifieke aanbod? Neem dan contact op; het team van de Regenboog ontvangt u graag.